top of page

İzmir'de Tavsiye Edilen Bir Psikolog Olmak

Merhabalar:

Modern toplumda artık psikolojik sorun yaşamayan insan ya da geçmişte yaşayıp atlatmış kişi yok denilebilecek kadar az sayıdadır.

Bu noktada ruh sağlığı çalışanları karşımıza çıkar ki, psikiyatri uzmanı hekimler, klinik psikologlar ve psikoloji danışmanlar bunların başlıcalarıdır.

Psikologluk mesleği hayatı tanıma, kendini arama ve tecrübeli olma mesleği olduğunu düşünüyorum ve ve bunu 26 senelik tecrübemle gayet iyi biliyorum. Psikologların sadece meslek ve kariyer anlamında değil her anlamda kendini geliştirmiş olmalılar.

Meslekle ilgili birikim ise edinilen bir kaç belge ya da yapılan bir iki kısa süreli mesleki gönüllü stajla değil uzun süren akademik eğitim, tecrübe bileşimiyle sağlanacağını düşünüyorum. İzmir ili psikologluk mesleği denilince mesleki anlamda oldukça zengin bir şehir, çünkü psikoloji bölümleri her yıl mezunlar veriyor ve bu psikologların pek çoğu da bu güzel şehirde yaşamak istiyor.


Psikolog Dr. Nedir? Tüm Klinik Psikologların Doktora Ünvanı Var mıdır?

Psikologlar eğitim düzeylerine göre Lisansiyer Psikolog, Uzman Psikolog ve Dr. Psikolog olmak üzere temel olarak üçe ayrılabilirler. Lisansiyer psikolog 4 yıllık lisans mezunu, uzman psikolog 4 yıl artı 2-3 yıl uzmanlık eğitimi yapmış ve bu ünvanı almış psikologtur. Dr. psikolog ya da doktoralı psikolog ise alanında doktorasını yapmış yani lisans ve uzmanlık eğitimi olan 7 yılın üzerine 5 ya da 6 yıl daha eğitim almış psikologtur. Doktora düzeyine ulaşmış bir psikologun (Dr. Psikolog) bu durumda toplamda 12 ya da 13 yıllık bir eğitim süreci bulunmaktadır. Psikolog aranırken bu alandaki tecrübesi (ne zaman mezun olduğu ve kaç yıldır mesleğini aktif yaptığı) gibi başlıklarda araştırma yapmaları ve ayrıntılı bilgi almaları önemlidir.


Psikolog desteği için uzman seçilirken önemli noktalar;

  • Psikolog ünvanı açıkça belirtiliyor mu? Yani psikolog olduğu, mezun olduğu üniversite ve bölümün adı açık ve net bir şekilde yazılmış ve ifade edilmiş mi? Çünkü pek çok psikolog olduğunu iddia eden kişi davranış bilimleri eğitimi aldım, sertifika aldım ve benzeri yalan mahiyetinde ve yanıltan bazı ifadelerle yardım arayan kişileri çok yanlış yöne yönlendirmektedirler.

  • Psikologun mezuniyet tarihi? Tam olarak tarih yazmayan yuvarlak ifadeler kullanan özgeçmişlerden uzak durulmalıdır. Maalesef ki; pek çok tecrübesi az meslektaşımız tecrübeli görünmek adına mezuniyet yıllarını ve de hatta doğum yıllarını açıkça belirtmemekte ya da okula başladıkları eğitimin il başındaki tarihi yardım arayanlara tecrübe olarak göstermektedirler?

  • Stajlar ise maaleasef mesleki tecrübe değildir. Pek çok psikolog klinik psikoloji stajlarını yani hastanede geçen iki ya da üç haftayı klinik psikoloji uzmanlığı gibi göstermektedirler. Klinik Psikoloji alanında örgün bir üniversitenin (en az) Tezli Klinik Psikoloji alanından diploma almış kişi sadece klinik psikolog olarak anılabilecek kişidir. Bu çok önemli bir husustur ki; eğitim konusunda yanlış bilgi vermek aslen etik bir hatadır.

Psikolog Dr. Murat SARI


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page